zondag, 19 februari 2017

De Nederlandse Chihuahua Club (NCC) is de officiële Nederlandse De Raad van Beheerrasvereniging voor de korthaar en langhaar Chihuahua. Opgericht op 11 juni 1972, is de vereniging in 2000 toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) in Nederland. Via de RvB zijn wij aangesloten bij de Federation Cynologique Internationale (FCI), de Federation Cynologique Internationalewereld honden organisatie.

De NCC heeft als doelen:

  • de instandhouding en verbetering van het ras Chihuahua
  • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van het ras
  • het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen het ras
  • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Chihuahua’s

Word lid van de NCC
Leden van de NCC ontvangen 6 maal per jaar het contactblad met informatie over de Chihuahua en de activiteiten van de vereniging. Jaarlijks organiseert de NCC een tweetal
hondenshows: de Clubmatch (3 april 2016) en de Kampioens Clubmatch 
(9 oktober 2016). Verder kunt u de Dag van de Hond of de Gezelligheidsdag bezoeken. Tenminste één keer per jaar vindt ook een Algemene Ledenvergadering plaats. Meer informatie over de activiteiten vindt u in de agenda.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap van de NCC wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar van 1 januari tot en met 31 december. Indien opzegging niet schriftelijk bij het bestuur geschiedt vóór 1 december van enig jaar, is de contributie voor het volgend jaar te voldoen. (NCC Statuten, art. 14).

Over de Chihuahua
Uiteraard kunt u bij de NCC ook terecht voor alle informatie rond de Chihuahua en de bij ons aangesloten fokkers. Op de pagina Chihuahua-informatie vindt u alles over het ras, een pup kopen, een fokker kiezen, opvoeden of de gezondheid en het welzijn van uw Chihuahua.

kort en lang

Beste leden,

Een hele positieve ontwikkeling!

Lulu van Katwijk heeft het geld van de NCC teruggestort op de rekening van de vereniging. We zijn zeer blij met de openhartigheid en dat we daardoor nader tot elkaar zijn gekomen. We bedanken Lulu voor haar grote rol in deze, om op eigen initiatief de impasse te doorbreken. Na dit eerlijke en openhartige gesprek, op initiatief van Brigitte, zijn tevens de Ma Schoor Plaquette en de John Mercy Trofee overgedragen aan de NCC. De Nederlandse Chihuahua Vereniging en Chihuahua Vereniging Nederland slaan de handen ineen en zullen gezamenlijk stappen gaan ondernemen om trachten te voorkomen dat Mw. van Langen en Dhr. Ietswaart, door hun handelswijze, verdere en andere(n) schade gaan berokkenen.

Brigitte Kasius, Patricia Leferink, Lulu van Katwijk, Dana Nijenhuis – de Caluwe en alle overige bestuursleden.